Potrubí a potrubní součásti

Potrubí a potrubní součásti

Potrubí

Potrubí může být určeno k dopravě kapalin, plynů, různých sypkých materiálů nebo jejich směsí, teplonosných médií (voda nebo vodní pára).

Dělení potrubí podle tlaku: podtlakové, nízkotlaké, vysokotlaké

Dělení potrubí podle druhu spoje: svařované, šroubované, přírubové, hrdlové, pájené, lepené, se závitovými objímkami (fittingy)

Dělení potrubí podle druhu izolace: technické konopí, pěnový polyetylen – jen do teploty max. +90 °C, skelná nebo čedičová vata – teploty nad 90 °C

Dělení potrubí podle umístění: vnitřní, vnější, stěnové, dálkové, tranzitní

Dělení potrubí podle druhu přepravované látky (základní látky): vodní, parní, plynové, ropné, cementové

Roury

Dodáváme roury: litinové, ocelové, měděné, mosazné, plastové, skleněné, čedičové, tombakové

Armatury

Jedná se konstrukční prvek potrubí, jiný než trubka. Konkrétně jde například o potrubní spojky, kolena, T-kusy, ventily, kohouty, šoupátka, pojistné ventily, klapky, záslepky apod.

Nabízíme různé druhy armatur:

Spojovací/fitinky, tj. redukce, kolena, T-kusy atd.:

 • šroubované (litinové, mosazné)
 • nástrčné (ocelové, plastové)
 • pájené (olověné, měděné)
 • svařované (ocelové, nerezové, plastové)
 • přechodové z jednoho systému na druhý

Armatury dle uzavíracího pohybu:

 • lineární – šoupátko, ventil
 • otočné – kulový kohout, ventil, uzavírací klapka
 • detonační – membránová armatura

Armatury dle funkce:

 • uzavírací – šoupátko, ventil, kulový kohout, klapka
 • regulační – ventil, šoupátko, kulový kohout
 • pojistná – ventil
 • zpětná – klapka
 • směšovací


 


';